Terénní práce na přípravě vysokorychlostního spojení Drážďany – Praha pokračují v úseku Praha – Lovosice/Litoměřice

4. 6. 2020

Přípravy nové vysokorychlostní trati, která propojí Prahu s německými Drážďany jsou v plném proudu. Geodeti v současnosti mapují území pro další přípravu trasy mezi Prahou a Lovosicemi, respektive Litoměřicemi. Správa železnic díky tomu získá mapové podklady, které poslouží nejen pro samotnou studii, ale současně i pro všechny další fáze přípravy. Díky tomu ušetří nejen čas, ale i finanční prostředky vynakládané na nové železniční spojení.

Tahle zpráva spolehlivě potěší všechny železničáře. Příprava vysokorychlostních tratí běží podle plánu, a to navzdory koronavirovým opatřením. Správa železnic začala pořizovat v rámci zpracování studie proveditelnosti podrobné zaměření terénu budoucí vysokorychlostní tratě. Jedná se tak o další krůček v přípravách trati, která zkrátí cestu mezi Prahou a Drážďany na jednu hodinu. Doba cesty mezi hlavním městem a Ústím nad Labem by se pak měla zkrátit o více než polovinu na 30 minut.

Mapování území je jedním ze základních podkladových materiálů potřebného k návrhu samotné trasy a jejího začlenění do okolí. Slouží také pro další vyhodnocování, následnou přípravu nebo projednávání s veřejností. Nejedná se ale o vytyčování vlastní stavby. Mapuje se výrazně širší území, než jaké zabere budoucí stavba.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Správa železnic připravuje spolu s německými kolegy z Deutsche Bahn přeshraniční úsek Ústí nad Labem – Drážďany, jehož součástí je i výjimečná stavba 26 kilometrů dlouhého tunelu pod Krušnými horami. Úsek by měl kromě zajištění rychlejší osobní dopravy mezi Prahou a Drážďany sloužit i nákladní dopravě. Stávající trať z Ústí nad Labem do Drážďan, která je na hranici své kapacity, totiž není s ohledem na její polohu v údolí Labe možné rozšiřovat.