Moderní nádraží jsou budoucností české železnice

18. 12. 2021

Jako poslanec a současně i místopředseda Správní rady Správy železnic se intenzivně zabývám rozvojem české železnice. Někdo by si mohl mylně myslet, že po volbách v „tahu na branku“ polevíme. Opak je však pravdou. Na Správě železnic nezahálíme a neustále hledáme nová řešení a projekty, které lidem zpříjemní cestování a současně udělají naši železnici modernějším, efektivnějším a také bezpečnějším místem. 

Jeden den a hned tři důležitá jednání. Řeknu Vám, že uplynulý týden byl skutečně nabitý zajímavými informacemi, o které bych se s Vámi rád podělil. První z nich se týká studie „Smart Train Station“, kterou jsme si na Správě železnic nechali vypracovat. Netajím se tím, že já osobně jsem zastáncem chytrých technologií a jsem přesvědčený, že Správa železnic díky stovkám nádražních stanic po celé zemi může být v tomto ohledu lídrem a inspirací pro ostatní.

Zmiňovaná studie řeší například využitelnost energie. Věděli jste, že až 70 % energie by se dalo ušetřit díky fotovoltaickým panelům instalovaných na střechách nádražních budov? Správa železnic testuje využití fotovoltaiky na malých zastávkách a zatím zaznamenáváme výborné výsledky.

Studie se ale také zabývá tím, co by ocenili cestující na stanicích. Jednoznačně podporují kvalitnější servis a služby na českých nádražích. Rychlý internet, informační systémy o odjezdech s vazbou na městskou dopravu nebo možnost zapůjčení aut, to je jen zlomek toho, co mohou česká nádraží v budoucnu nabídnout.

V této souvislosti navážu na druhé jednání, které se týkalo našeho hlavního nádraží. Jako správný Pardubák chci, aby naše nádraží patřilo mezi nejlepší v Česku. Jsem přesvědčený, že se nesmíme bát a po vzoru zahraničních nádraží být ambicióznější. Nejde jenom o to, abychom měli architektonicky krásné nádraží. Hlavní nádraží v Pardubicích má potenciál se stát jakýmsi obchodním a společenským centrem nejenom pro cestující, ale také pro veřejnost. Díky tomu v rámci rekonstrukce vzniknou například kongresové prostory, sdílené kanceláře, informační kiosky, obchody, restaurace a další moderní služby pro veřejnost.

Poslední má schůzka se týkala IT bezpečnosti české železnice. Není žádným tajemstvím, že kvůli stále častějším hackerským útokům je kybernetická bezpečnost čím dál tím více důležitější. Jejich intenzita roste a je proto nezbytné, abychom zvládli tuto kritickou infrastrukturu chránit. Jednoznačně proto na Správní radě podpořím, aby ICT odbor měl dostatek financí a odborníků.