Modernizace železničního uzlu Pardubice probíhá podle plánu

3. 7. 2021

Modernizace železničního uzlu Pardubice patří mezi nejvýznamnější investiční akce Správy železnic. Stavební práce začaly v září minulého roku a skončit by měly v roce 2024. Do té doby se bohužel musíme obrnit pevnými nervy a připravit se na různá omezení. Jsem však přesvědčený, že výsledek bude stát za to. Připravil jsem pro Vás stručný report, ve kterém shrnuji všechny důležité informace. Tady je.

Jako místopředseda Správní rady Správy železnic se pravidelně vydávám na „inspekční cesty“ přímo do terénu, abych zjistil, zda vše probíhá podle plánu a nečekají nás neočekávané problémy, kterým nelze předejít. Nedávno jsem takto zavítal do Brandýsa nad Orlicí, kde v současnosti probíhá důležitá modernizace. Nyní jsem zavítal přímo do srdce našeho kraje – domovských Pardubic, kde probíhá jedna z nejvýznamnějších investičních akcí Správy železnic.

Už v září loňského roku byly zahájeny práce důležité pro následující stavební postupy jako například betonáže základů stožárů trolejového vedení, úpravy trolejového vedení, přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení, silnoproudu, budování návěstní lávky, snesení kolejí. Od října do začátku prosince 2020 se pracovalo na izolaci podchodů a kabelovodů, rekonstrukci kanalizace, úpravě nástupištní hrany, zkrácení nástupiště č. 3 a 4. V letošním roce tyto práce pokračují, připravuje se rekonstrukce jednotlivých nástupišť.

Možná jste zaznamenali, že stavební práce se velmi zintenzivnily na přelomu května a června v souvislosti s přerušením provozu do Pardubic-Rosic nad Labem. Naplno se tak rozeběhla například rekonstrukce nástupiště č. 1 a 2, vybraných sudých kolejí a zhlaví ve směru na Přelouč. V uzlu Pardubice aktuálně probíhá také oprava podchodu a budování výstupního schodiště na budoucí nástupiště, v ulici Jana Palacha se staví opěry mostu, na který bude převedena doprava při opravě stávajícího čtyřkolejného mostu. Probíhá také rekonstrukce příjezdového, východního podchodu.

 

Výsledkem modernizace železničního uzlu Pardubice bude:

  • Rekonstrukce železničního spodku a svršku, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, stávajících podchodů, mostů a propustků.
  • Rekonstrukce železničního mostu přes ulici Jana Palacha, který bude nově doplněn o jednokolejný ocelový most pro obsluhu připravované zastávky Pardubice – centrum.
  • Nové ostrovní nástupiště č. 5, rekonstruovaná stávající nástupiště (přístup z odjezdového podchodu na pražském rameni eskalátory), včetně zastřešení a informačního systému.
  • Vybudování nové lávky pro pěší propojující oddělené části města s bezbariérovým přístupem na nástupiště 1,2,3 a 4.
  • Výstavba druhé koleje v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem (dosaženo společnou realizací se stavbou Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová).

 

Zahájení realizace: 2020

Konec realizace: 2024

Plánovaná investice: 6,36 miliardy Kč