Stejný metr pro všechny. Budou mít železniční a silniční dopravci stejná pravidla?

2. 7. 2021

Koronavirová krize naplno zasáhla celou naši ekonomiku a samozřejmě ani odvětví dopravy se nevyhnula. Zatímco však silniční dopravci se dočkali podpory ze strany státu například v podobě odložení silniční daně nebo v platbách za mýto, železniční dopravci na něco podobného dosud čekají marně. Sešel jsem se proto s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a společně jsme řešili můj pozměňovací návrh, který by podpořil i železniční dopravce a narovnal tak podmínky na tomto trhu.

Celá řada drobných silničních dopravců s pár dodávkami nebo kamiony balancuje na hranici přežití a nebýt rychlé a účinné pomoci ze strany státu, pak by s velkou pravděpodobností došlo k jejich zániku. Situace na železnici ovšem „není o moc růžovější“. Snad jedinou drobnou výhodou je skutečnost, že železničních dopravců je ze své podstaty mnohem méně než silničních.

Tvrdím, že situace na trhu dopravy je prakticky stejná, ať už se jedná o silniční nebo železniční dopravu. Pokles ekonomiky se v této oblasti projevil naplno. Měli bychom proto měřit všem stejným metrem, a pokud se silniční dopravci dočkali podpory ze strany státu, měli by se jí dočkat i ti železniční.

Kromě toho je železniční doprava v porovnání se silniční nesrovnatelně ekologičtější, a pokud tedy chceme dostat dopravu ze silnic na koleje, pak bychom neměli vytvářet prostředí znevýhodňující právě železniční dopravu. Navíc železniční dopravci budou muset v následujících letech investovat desítky milionů korun do zabezpečení – ETCS.

Z těchto důvodů proto navrhuji, abychom drážní dopravu osvobodili od poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie. Tímto krokem podpoříme ekologickou dopravu, která by z mého pohledu neměla být zatížena tímto poplatkem. Naopak by na jejich podporu měly přispívat spíše „nečisté“ zdroje, jako je například nafta, benzín nebo uhlí.

Svůj návrh jsem představil i ministrovi dopravy a současně i ministru průmyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi. Jsem rád, že podobně jako já souhlasí s tím, že koronavirové ztráty by alespoň částečně mohly být kompenzovány osvobozením od poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie a alespoň částečně by to zmírnilo jejich ztráty. Můj návrh proto podporuje.

Férově ovšem musím dodat, že jeho přijetí nebude jednoduché. Počítáme s tím, že osvobození poplatku způsobí výpadek na straně státního rozpočtu přibližně ve výši 900 milionů korun za rok, což není v porovnání s jinými rozpočtovými opatřeními dramatický výpadek.

Domluvili jsme se ovšem, že svoláme pracovní setkání s kolegy z ministerstva financí a také ministerstva životního prostředí, kde budeme hledat přijatelné řešení. Jsem optimistou a věřím, že se nám návrh podaří prosadit a podpoříme tak ekologicky přívětivější formy dopravy.