V Pardubicích proběhl VII. ročník úspěšné Železniční konference

4. 11. 2021

V prostorách pardubického hlavního nádraží se v půli září konal již VII. ročník tradiční Železniční konference Pardubice. Nosným tématem letošního ročníku byly vysokorychlostní tratě. Do Pardubic se tak sjeli nejenom vrcholní političtí představitelé, ale také železniční experti a významné osobnosti ze světa železnic. Společně zde v rámci otevřené diskuze hledali odpovědi týkající se termínu výstavby vysokorychlostních úseků, provozního modelu nebo také modely financování.

 

U vysokorychlostních železnic se až doteď plánovala pouze budoucnost „Kreslily se čáry do map a nahlas se mluvilo například o výhodách, které již známe ze zahraničí. Teoretizovalo se, ale vlastně až dosud nepadlo nic konkrétního. Železniční konference Pardubice 2021 byla z tohoto pohledu skutečně průlomová, protože zde zazněla celá řada nových informací,“ říká organizátor Železniční konference a současně místopředseda Správní rady Správy železnic Martin Kolovratník. 

 

Vysokorychlostní tratě nejsou pouze železničním projektem Správy železnic, ale projektem celé České republiky. „Dnes jsme znova před dalším evolučním krokem, kterým jsou vysokorychlostní tratě. V porovnání se západní Evropou máme sice zdržení, avšak vzhledem k naší rozloze ho můžeme dohnat,” říká Ivan Bednárik, generální ředitel Českých drah. 

 

Z pohledu financování představují vysokorychlostní tratě společně dostavbou nových jaderných bloků nejvýznamnější státní investice České republiky v horizontu následujících několika desítek let. Je to obrovská priorita. V posledních dvou letech jsme na tomto projektu vynaložili obrovské úsilí. Dobrou zprávou je, že nejpozději v roce 2025 se konečně „kopne do země“. Máme hotové studie proveditelnosti a začneme s výstavbou VRT Polabí. Začneme stavět také jižní část od Brna a část z Brna směrem na Ostravu - tzv. Moravskou bránu. O dva roky později zahájíme výstavu projektu Praha-Drážďany,” komentuje ministr dopravy České republiky Karel Havlíček. 

 

Vysokorychlostní tratě nabídnou vyšší komfort cestujícím a také zkrátí cestovní dobu jízdy. „Všechna vysokorychlostní spojení projektujeme tak, aby cestovní doba mezi centry byla do 60 minut. Z tohoto pohledu získáme například spojení mezi Prahou a Brnem do jedné hodiny. Plnohodnotně bude tato trať dokončena podle harmonogramu v roce 2035,” říká Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. 

Už nyní se těšíme na následující Železniční konferenci, která se plánuje na jaře roku 2022!