Česká železnice se stane bezpečnější, senátoři schválili novelu zákona o dráhách

4. 11. 2021

Ačkoliv železniční doprava patří obecně mezi nejbezpečnější formy přepravy, tak jsme v posledních letech byli svědky několika závažných nehod zaviněných lidským faktorem, z nichž některé skončily tragicky. Zabránit jejich opakování má novela zákona o dráhách, kterou nedávno schválil Senát. Českou železnici tak od příštího roku čeká celá řada změn a novinek.

 

Nebezpečný hazard s lidskými životy. I tak by se dal nazvat „železniční nešvar“ v podobě přepracovaných strojvedoucích. V minulosti jsme byli nesčetněkrát svědky situací, kdy strojvedoucí po konci směny u jednoho dopravce nastoupil vzápětí na směnu u dalšího dopravce. Strojvedoucí tak klidně pracovali mnoho hodin bez jakéhokoliv odpočinku, což se negativně odráželo na jejich pozornosti. V konečném důsledku tak ohrožovali bezpečnost nás všech.

 

Této dosavadní praxi bude ovšem již brzy jednou provždy konec. Senátoři totiž nedávno schválili „můj“ zákon o dráhách. Připomínám, že zákon schválila minulá Poslanecká sněmovna, a to symbolicky v pátek 17. září, kdy vrcholil VII. ročník Železniční konference Pardubice. Jako zpravodaj zákona a autor několika pozměňovacích návrhů mám radost. Jedná se totiž o velký krok ke zvýšení železniční bezpečnosti a také důležitý impuls pro celý železniční sektor.

 

Jednou z hlavních novinek, které novela zavádí, je tzv. monitoring licence strojvedoucích (MLS). Díky tomuto kroku bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla. Součástí změn je také například povinnost oznámit provozovateli dráhy to, že strojvedoucí zahájil a ukončil jízdu. Dopravci budou také muset nahlásit Drážnímu úřadu číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla. 

Jsem přesvědčený, že novela zákona o dráhách se pozitivně odrazí nejen v bezpečnosti české železnice. Novinky zabrání přetížení strojvedoucích a pomohou tak předcházet chybám způsobených lidským faktorem. Jako místopředseda Správní rady Správy železnic jsem rád, že kromě zvyšování bezpečnosti „legislativní cestou“ dochází také k zavádění evropského zabezpečovače ETCS.

 

Podle vládou schváleného plánu bude do roku 2030 osazeno ETCS 4 800 km tratí s náklady 47 miliard korun. Do roku 2040 má být osazena celá železniční síť. Technologií je již vybaveno přes 650 km našich tratí za další 3 miliardy korun, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv. 


Zároveň probíhá i zabezpečení železničních přejezdů. Správa železnic v roce 2019 zabezpečila 130 přejezdů, v roce 2020 zabezpečila 155 přejezdů a do konce roku 2022 zabezpečí dalších 500 železničních přejezdů. Správa železnic vynaloží na zabezpečení 2 miliardy korun.

Od 1. ledna 2022 by mělo také začít platit nové nařízení vlády, které prodlužuje dobu odpočinku strojvedoucích mezi směnami z 6 na 7 hodin. Součástí je také garance 6 hodin na lůžku při spánku před další směnou, zpřísnění plánování délky směn, pokud obsahuje režijní jízdu, či zpřísnění plánování dělených směn.